Vypracovanie sanitačného poriadku

Chcete mať istotu, že hygiena vo vašej prevádzke spĺňa všetky požiadavky a normy? Ponúkam vypracovanie vypracovanie sanitačného poriadku na mieru pre vašu prevádzku.

Komplexný sanitačný plán

  • V súlade s platnou legislatívou a hygienickými predpismi.
  • Prispôsobený špecifickým potrebám a požiadavkám vašej prevádzky.
  • Jednoducho realizovateľný a efektívny.

Služby v oblasti sanitačného poriadku môže zahŕňať:

  • Analýzu prevádzky a identifikáciu kritických bodov.
  • Stanovenie harmonogramu a postupov čistenia a dezinfekcie.
  • Výber vhodných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.
  • Zaškolenie personálu v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.

Prečo si vybrať na vypracovanie sanitačného poriadku práve mňa?

Nepodceňujte dôležitosť hygieny a sanitačného poriadku vo vašej prevádzke. Kontaktujte ma a nechajte si vypracovať sanitačný plán, ktorý vám prinesie istotu a bezproblémový chod prevádzky.