Školenie správnej výrobnej a správnej hygienickej praxe (HACCP)

Hygiena a bezpečnosť pri práci s potravinami sú kľúčové pre ochranu zdravia spotrebiteľov. Školenie zamerané na správnu výrobnú a správnu hygienickú prax (HACCP) vám pomôže zvládnuť všetky dôležité aspekty tejto oblasti.

Naučíte sa o systéme HACCP, princípoch správnej výrobnej praxe a o dodržiavaní hygienických predpisov a postupov. Získané znalosti a zručnosti vám umožní pracovať s potravinami zodpovedne a bezpečne v súlade s legislatívou.

Školenie HACCP

  • Možnosť realizácie školenia priamo vo vašej prevádzke.
  • Témy školenia viem prispôsobiť Vašim podmienkam.

Školenie je určené pre:

  • Zamestnancov v potravinárstve (výroba, manipulácia, uvádzanie do obehu).
  • Prevádzkovateľov prevádzok (reštaurácie, obchody, výrobné závody).
  • Každého, kto chce pracovať s potravinami zodpovedne a bezpečne.

Nepodceňujte dôležitosť hygieny a znalostí v potravinárstve. Investujte do kvalitného školenia a chráňte seba, svojich kolegov a zákazníkov.

Kontaktujte ma a dohodneme detaily školenia.