Školenia pre prácu s potravinami

Ponúkam akreditované kurzy na systém HACCP, zásady správnej výrobnej praxe aj odbornú spôsobilosť pre prácu s potravinami. Ako skúsená lektorka vám pomôžem zvládnuť všetky dôležité aspekty práce s potravinami, aby ste mohli pracovať bezpečne a v súlade s legislatívou. Školenia sú určené pre zamestnancov v potravinárstve, prevádzkovateľov prevádzok a pre každého, kto chce pracovať s potravinami zodpovedne a bezpečne.