Školenia

Školenia

Školenie HACCP a odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve Pozor, od 1.5.2007 platí, že ak podnikateľ nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovaní zásad Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva, môže byť pokutovaný! Školenia zamestnancov sú povinné a musia sa konať jedenkrát za rok. O vykonanom školení sa vedie záznam. Školenie Odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve
  • Možnosť realizácie školenia priamo vo Vašej prevádzke
  • Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností – pracovníci pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu.
  • Následne po preškolení sa vykonáva skúška na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
  • Po úspešnom absolvovaní úrad vydá osvedčenie, ktoré je platné na dobu neurčitú.
Školenie Zásad správnej výrobnej praxe a systému HACCP
  • Možnosť realizácie školenia priamo vo Vašej prevádzke.
  • Témy školenia vieme prispôsobiť Vašim podmienkam.
Cenník naších služieb