Služby pre potravinárstvo: HACCP, školenia, audity

Ponúkam širokú škálu služieb, od vypracovania HACCP a školenia personálu až po audity a poradenstvo. Pomôžem vám so všetkým, čo potrebujete pre splnenie požiadaviek HACCP a prevádzkovanie bezpečnej a hygienickej prevádzky.

Vypracovovanie výrobnej a hygienickej praxe (HACCP systém, Prevádzkový poriadok, sanitačný poriadok)

Poradenstvo a audity (Posúdenie etikiet, schválenie prevádzky, audit v potravinárskych prevádzkach)

Školenia pre zamestnancov (HACCP školenie, Školenie odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve, Školenie zásad výrobnej praxe a systému HACCP)

Vypracovanie výrobnej a hygienickej praxe

Poradenstvo a audity