Naše Služby a cenník

Posúdenie etikiet

Ponúkame Vám posúdenie etikiet na potravinách a pokrmoch Zistite viac.

 

Vypracovanie prevádzkového poriadku

Balík vypracovania prevádzkového poriadku obsahuje obhliadku priestorov, odborné poradenstvo z hľadiska hygieny potravín a vypracovanie prevádzkového poriadku Zistite viac.

Schválenie prevádzky

Ak ste sa rozhodli zriadiť novú potravinársku prevádzku, tak Vám ponúkame kompletný servis, prípadne Vám prispôsobíme služby k Vašim potrebám Zistite viac.

Vypracovanie HACCP

Vypracujeme pre Vás HACCP presne na mieru pre Vašu prevádzku. V balíku vypracovania HACCP je zavedenie HACCP systému a školenie zamestnancov pre dodržiavanie systému HACCP Zistite viac.

Cenník
Školenie zamestancov a vedúcich pracovníkov v potravinárskych prevádzkach
Podľa rozsahu