O mne

Volám sa Katarína Koleničová. Kvalite a hygiene potravín pre potravinársky sektor a obalársky sektor sa venujem profesionálne 15 rokov. Ponúkam vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k potravinárskym prevázdzkam (systém HACCP, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok), ktorá je spojená s poradenskou a konzultačnou činnosťou. Ponúkam školenia, posúdenie etikiet, audit v prevádzkách.

Moje odborné kurzy a školenia:

Školenie : BRCGS Packaging Materials, Interný audítor

Školenie : BRCGS Packaging Materials, vydanie 6

Fórum o ústavnosti, zákonnosti a postupoch 2016: Kontrola potravín

Školenie : Požiadavky noriem IFS a BRC a FSSC 22000

Školenie : Požiadavky smernice ISO 9001

Školenie : Novelizácia potravinového práva

Školenie : Príručka správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania

Školenie : Systém zabezpečenia kontroly hygieny potravín

Školenie: Právne predpisy a podpora pre Ekologickú poľnohospodársku výrobu

Kurz  so získaním osvedčenia: Audítor/Inšpektor/Školiteľ systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín

Príprava projektov pre Os1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013