Školenie odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

Chcete pracovať s potravinami a potrebujete osvedčenie o odbornej spôsobilosti? Ponúkam vám školenie Odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve známe aj ako “hygienické minimum”. Toto školenie vám pomôže zvládnuť všetky dôležité aspekty hygieny a bezpečnosti pri práci s potravinami, a zabezpečí, že budete dodržiavať prísne štandardy, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu s potravinami.

Školenie hygienické minimum

  • Možnosť realizácie školenia priamo vo vašej prevádzke
  • Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností – pracovníci pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu.
  • Po preškolení sa následne vykonáva skúška na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
  • Po úspešnom absolvovaní vám úrad vydá osvedčenie pre prácu s potravinami, ktoré je platné na dobu neurčitú.

Kontaktujte ma a dohodneme detaily školenia.