Interný audit v potravinárskych prevádzkach

Chcete mať istotu, že Vaša prevádzka spĺňa všetky požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín? Pomôžem vám s interným auditom vašej potravinárskej prevádzky. Identifikujem riziká a navrhnem nápravné opatrenia pre bezproblémový chod vašej prevádzky.

V rámci interného auditu ponúkam:

 • Analýzu dokumentácie: Preverím Vašu dokumentáciu HACCP, prevádzkový poriadok, sanitačný program a ďalšie relevantné dokumenty.
 • Kontrolu prevádzky: Preverím dodržiavanie hygienických predpisov a pravidiel v celej prevádzke, vrátane výrobných priestorov, skladov a predajných miest.
 • Hodnotenie systému HACCP: Zhodnotím efektivitu a fungovanie systému HACCP vo Vašej prevádzke.
 • Identifikáciu rizík: Odhalím kritické body a riziká v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín.
 • Návrh nápravných opatrení: Navrhnem Vám konkrétne kroky a riešenia na zlepšenie Vašich procesov a dodržiavanie legislatívy.
 • Záverečnú správu: Vypracujem pre Vás podrobnú správu s výsledkami auditu a odporúčaniami pre zlepšenie.

Okrem interného auditu vám ponúkam aj:

 • Poradenstvo v oblasti HACCP a hygieny: Pomôžem Vám s implementáciou a dodržiavaním systému HACCP a hygienických predpisov.
 • Školenia pre personál: Zaškolím Váš personál v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín.

Prečo si vybrať na audit práve mňa?

 • Mám rozsiahle skúsenosti s interným auditom a HACCP v potravinárskych prevádzkach.
 • Mám viac ako 15 rokov skúseností v oblasti kvality a hygieny potravín. Prečítajte si viac o mojich skúsenostiach, školeniach a certifikátoch.
 • Ponúkam individuálny prístup a riešenia na mieru pre Vaše potreby.
 • Dbám na profesionalitu, spoľahlivosť a diskrétnosť.

Neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.