Naše Služby

Posúdenie etikiet

Ponúkame Vám posúdenie etikiet na potravinách a pokrmoch Zistite viac.

 

Vypracovanie prevádzkového poriadku

Balík vypracovania prevádzkového poriadku obsahuje obhliadku priestorov, odborné poradenstvo z hľadiska hygieny potravín a vypracovanie prevádzkového poriadku Zistite viac.

Schválenie prevádzky

Ak ste sa rozhodli zriadiť novú potravinársku prevádzku, tak Vám ponúkame kompletný servis, prípadne Vám prispôsobíme služby k Vašim potrebám Zistite viac.

Vypracovanie HACCP

Vypracujeme pre Vás HACCP presne na mieru pre Vašu prevádzku. V balíku vypracovania HACCP je zavedenie HACCP systému a školenie zamestnancov pre dodržiavanie systému HACCP Zistite viac.

O nás

Food Quality Pro je stabilná spoločnosť nadväzujúca na skúsenosti z oblasti poradenstva a služieb v hygiene potravín od roku 2003. Poradíme Vám pri zriaďovaní nových prevádzok, vypracovaní dokumentov potrebných pre schválenie prevádzky – HACCP, prevádzkový poriadok, sanitačný poriadok. Zastúpime Vás pri konaniach so štátnymi orgánmi. Vykonávame školenia systému HACCP a Hygienické minimum akreditované Ministerstvom školstva. Pre svojich domácich a zahraničných klientov zabezpečujeme poradenstvo a služby v plnom rozsahu. Náš personál tvoria ľudia na vysokej odbornej úrovni. Mnohoročné skúsenosti s vypracovávaním HACCP, pôsobenia v oblasti hygieny potravín a hlavne referencie našich klientov zaručujú kvalitu našich služieb.

Sociálne Média