Vypracovanie HACCP

Vypracujeme pre Vás HACCP presne na mieru pre Vašu prevádzku. V balíku vypracovania HACCP je zavedenie HACCP systému a školenie zamestnancov pre dodržiavanie systému HACCP.

Čo je systém kritických bodov – HACCP?

Systém HACCP vznikol na základe požiadaviek Amerického úradu pre kozmonautiku NASA v spoločnosti Pillsburry Co. začiatkom roku 1959 pre zabezpečenie výroby potravín pre kozmonautov. Tento systém možno efektívne využívať vo všetkých stupňoch potravinového reťazca – prvovýroba, potravinársky priemysel: výroba, manipulácia, preprava, skladovanie, predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania.

HACCP je povinné na Slovensku od 1. 1. 2000

Zásady správnej výrobnej praxe (ZSVP) sú uvedené v 8. hlave potravinového kódexu. Cieľom HACCP/ZSVP je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, uspokojovanie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu zdravotných rizík.

Cieľom HACCP/ZSVP je vyrobiť zdravotne bezpečnú potravinu.
HACCP znamená identifikáciu kontrolných a kritických bodov a zaistenie ich kontroly.
Zavedenie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín SHP a/alebo HACCP je povinné.

Vypracujeme pre Vás HACCP presne na mieru pre Vašu prevádzku

V balíku vypracovania HACCP je zavedenie HACCP systému a školenie zamestnancov pre dodržiavanie systému HACCP.